De medeoprichter van gameontwikkelaar Epic meldt dat de HTC Vive veel beter wordt verkocht dan de Oculus Rift. Sterker nog: voor elke Rift, zouden er twee Vive-brillen worden verkocht, als we de ontwikkelaar mogen geloven.

HTC Vive verkoopt beter dan Oculus Rift - gerucht

Tim Sweeney, medeoprichter van gameontwikkelaar Epic Games, vertelt in een interview met Glixel dat de HTC Vive veel beter wordt verkocht dat de Oculus Rift. Volgens Sweeney worden er voor elke Oculus Rift-bril, twee Vive-brillen verkocht - wereldwijd. En de gevierde gameontwikkelaar verwacht dat deze trend zich zal doorzetten. De reden dat de Vive het beter zou doen dan de Rift, heeft te maken met het karakter van het virtualreality-platform: die is meer open dan die van de Rift (alhoewel je dat als gebruik wel zelf kunt instellen).

Momenteel zijn er echter geen harde cijfers om deze claim te onderbouwen; we hebben hier te maken met een grove schatting van de algemene situatie zoals die nu heerst binnen de virtualreality-markt op pc. Wel meldt Sweeney nog dat er ongeveer een half miljoen virtualreality-brillen zijn op dit moment en dat twee derde van de vr-liefhebbers dus een HTC Vive zou hebben. Dat zou betekenen dat er ongeveer 340,000 Vive's en 170,000 Rifts in het wild zijn. Verder verwacht Sweeney dat de vr-markt nog heel sterk zal aantrekken.

Lees ook onze recensie van de Sony PlayStation VR.