Het lijkt erop dat Sony het afraadt dat kinderen van twaalf jaar of jonger met de PlayStation VR op games gaan spelen. Samsung heeft eenzelfde minimale leeftijd van tenminste dertien jaar ingesteld voor het gebruik van de Gear VR-headset.

PlayStation VR is geschikt voor dertien jaar en ouder

Tot nu toe wordt er weinig gerept over de minimale leeftijd die kinderen moeten hebben voordat ze aan de slag gaan met een virtual reality-headset. Samsung heeft al wel een minimumleeftijd ingesteld. Kinderen die dertien jaar of ouder zijn, mogen de Gear VR-bril gewoon gebruiken. En het lijkt erop dat Oculus diezelfde leeftijdsgrens wil instellen voor de Oculus Rift. Sony zal eveneens deze grens aanhouden, blijkt uit de releasenotes van de aankomende 3.50 firmware-update voor de PlayStation 4, uit de sectie van gezondheid en veiligheid.

In die sectie is namelijk het volgende te lezen.

The VR headset is not to be used by children under 12 years of age. Check what is around and remove barriers before use. Take measures to prevent pets, children or other obstacles from getting into the area before use. Some people may experience motion sickness, nausea, disorientation, blurred vision or other discomfort while viewing the contents of the virtual reality. If you experience any of these symptoms, stop use immediately and remove the VR headset.

Nu deze grens dus is vastgesteld, zou het interessant zijn om te weten te komen waarom de grens voor het gebruik van virtual reality-headset op dertien is gelegd. Hopelijk levert Sony in de toekomst een verklaring voor de minimumleeftijd.